Vlaamse

Welkom op de pagina van de Vlaamse kerststallenvriende
Kerststallenvrienden

 

Kerststallen en kribben
Kerststallen bouwen en verzamelen is een volkse traditie. De uitbeelding van de geboorte van Jezus gebeurt al vele eeuwen. Zoals veel “folklore”, zijn ook de Kerststallen en kribben ontstaan bij de verschillende volkeren.
Gaan we naar kerken, en musea, zien we glasramen, schilderijen, Mozaïek in de Italiaanse regio. Dit bestaat al sinds de 2e eeuw.
In andere landen, zoals Spanje, Oostenrijk, Duitsland maakt men figuren, beeldhouwwerkjes. Hier in Vlaanderen, startte men in de jaren 1950, met het opstellen van buitenkerststallen aan kerken en pleinen.
Begin 1990, ontstond het idee om overleg te plegen met de verschillende parochies en verenigingen, kerstcomités en organisatoren van Kribbe tentoonstellingen.
De stichtingsvergadering is gestart de Abdij van Postel op 2 december 1995, dit onder de vleugels van de toenmalige bisschop.
In 2001 werd te Luik de Belgische Confederatie opgericht, waarin wij als Vlaamse delegatie zetelen. Zo was het mogelijk om aan te sluiten bij de wereldorganisatie UN FOE PREA, met zetel te Rome.
De Kerststallenvrienden tellen in de hele wereld  duizenden liefhebbers , zie: www. unfoeprea.eu Elke 4 jaar organiseren zij een internationaal congres, waarop allen die begaan zijn het behoud, het onderhoud, de promotie van de Kerststallen en beelden of stallen, elkaar  te treffen.
“ De Vlaamse Federatie voor Kerststallenvrienden” met zetel Miksebaan 70, 2930 Brasschaat, vertegenwoordigt Vlaanderen in deze Belgische Federatie. Samen maken we deel uit van de UN- Foe- Prae.

U kan  lid worden van onze vereniging door 12.50 € te storten op BE76 7895 8149 3695 Fed. Vl. Kerststallenvrienden te Brasschaat, zetel Miksebaan 70. U ontvangt geregeld onze nieuwsbrief.


Français

Les crèches de Noël :

Construire des crèches de Noël est une tradition.  Nous ne savons quasi rien ou même rien sur la date d’origine de ces crèches.  Elles ont leur origine depuis plusieurs sources, tout comme beaucoup de traditions et de ce qu’on dit « folklorique ».

Il y a par exemple les représentations- photos sur les tombes,  les mosaïques et peintures en région italienne qui datent déjà du 2me siècle.

D’autres pays dans la région  méditérranéenne  décrivent ces thèmes;  d’autres réalisent des figurines, des sculptures.

Avec le temps, les crèches ont à nouveau un point de grand intérêt.  Les amis des crèches comptent des milliers d’adhérents dans le monde entier.

Avant tout,  notre cœur va vers la création, la conservation, l’entretien et la promotion de crèches de Noël et des crèches ou statues occasionnelles. Notre association organise des ateliers pour petits et grands. Elle donne des conférences et organise des expositions.